Home » Call of Dragons: Hướng Dẫn Chơi Game » Tất Cả Tướng Call of Dragons

Nếu bạn muốn tìm hiểu về danh sách các Tướng Call of Dragons, bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết về thông tin cơ bản, cách build tốt nhất và làm thế nào để sở hữu tướng. Đây là thông tin hữu ích cho những người chơi muốn tìm hiểu về các nhân vật trong trò chơi. Hãy đọc kỹ hướng dẫn để tìm hiểu thêm về các tướng trong Call of Dragons.

Tất cả tướng

| Hướng dẫn Build tướng

Tướng
Alistair
Alwyn
Atheus
Bakhar
Bakshi
Chakcha
Eliana
Emrys
Garwood
Gwanwyn
Hosk
Indis
Kella
Kinnara
Kregg
Liliya
Madeline
Nico
Nika
Ordo
Pan
Theia
Velyn
Waldyr