Tham gia với bạn bè, chọn anh hùng của bạn, lên kế hoạch cho chiến thuật của bạn và sẵn sàng cho trận chiến 3v3 Bash Arena thời gian thực trực tuyến cực căng thẳng. Lập nhóm và chiến đấu với bạn bè trong các trận chiến 3v3 trong chế độ trong trò chơi kết hợp cả MOBA và Battle Royale.