Blue Monster Escape: Chapter 2

Blue Monster Escape: Chapter 2 tựa game giải đố kinh dị, nơi người chơi phải cố gắng thoát thân khỏi những mối nguy hiểm khác nhau. Mục tiêu của bạn là sống sót càng lâu càng tốt, trong khi né tránh các mối hiểm nguy, bạn sẽ đi tìm kiếm các bí mật về công ty đồ chơi.

Nếu may mắn tìm được bàn tay GrabPack, bạn sẽ có thêm cơ hội sống sót cao hơn. Hãy học cách chạy, nhảy, sử dụng GrabPack và di chuyển khôn ngoan để lần mò theo các chỉ dẫn trên màn hình. Hãy cùng nhau tìm ra bí mật trong khi tận hưởng khoảng thời gian rùng rợn, đáng sợ xuyên suốt trò chơi.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Blue Monster Escape: Chapter 2

Blue Monster Escape: Chapter 2 tựa game giải đố kinh dị, nơi người chơi phải cố gắng thoát thân khỏi những mối nguy hiểm khác nhau. Mục tiêu của bạn là sống sót càng lâu càng tốt, trong khi né tránh các mối hiểm nguy, bạn sẽ đi tìm kiếm các bí mật về công ty đồ chơi.

Nếu may mắn tìm được bàn tay GrabPack, bạn sẽ có thêm cơ hội sống sót cao hơn. Hãy học cách chạy, nhảy, sử dụng GrabPack và di chuyển khôn ngoan để lần mò theo các chỉ dẫn trên màn hình. Hãy cùng nhau tìm ra bí mật trong khi tận hưởng khoảng thời gian rùng rợn, đáng sợ xuyên suốt trò chơi.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.