Calibria: Crystal Guardians GL

Bước vào thế giới Calibria nơi cuộc chiến kiểm soát Calibria Crystal thiêng liêng vừa bắt đầu. Những người bảo vệ viên pha lê, một tộc triệu hồi cổ đại đã bất lực trong việc chống lại những kẻ thù bao vây nhà của họ.

Dưới sự bảo vệ của Gentry, bạn – hậu duệ cuối cùng của gia tộc, lên tàu Ark và ra khơi với Calibria Crystal. Bạn có trách nhiệm bảo vệ Calibria Crystal, đánh bại thủ lĩnh của chúng và mang hòa bình trở lại Calibria một lần nữa.