Chroma Bloom and Blight GL

Chroma: Bloom and Blight là một trò chơi thẻ bài cạnh tranh, nơi bạn có thể đắm mình trong thế giới Arholt. Trò chơi chiến thuật thẻ bài này được cung cấp bởi Kickstarter và nó sẽ sớm có sẵn để tải xuống trên cả thiết bị Android và iOS.

Thế giới đã an toàn và thịnh vượng trong hàng ngàn năm cho đến khi Jaekka, Thần thú xuất hiện. Thiệt hại do Thần thú này gây ra gần như không thể cứu vãn! Phép thuật đen tối giờ đã trở thành tiêu chuẩn. Game sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới nhé các tín đồ game mobile thân mến của dòng game thẻ bài.