Cindyz Burger: Master Chef Global

Cindyz Burger: Master Chef một trò chơi kinh doanh đầy thú vị, nơi bạn sẽ trở thành Aiden, người điều hành một cửa hàng bánh mì kẹp thịt truyền thống. Trong trò chơi, bạn sẽ phải học cách làm bánh mì kẹp thịt, tìm hiểu công thức nấu ăn, quản lý nhân viên và trang trí cửa hàng của mình. Tuy nhiên, điều đó không phải dễ dàng, bạn cần đối mặt với những thử thách khác nhau, ví dụ như vệ sinh và cạnh tranh với các cửa hàng bánh mì kẹp thịt thương hiệu lớn hiện đại.

Trong trò chơi, bà của Aiden đã qua đời và để lại cửa hàng bánh mì kẹp thịt cho anh tiếp quản. Với sự giúp đỡ của bạn, Aiden sẽ học được các kỹ năng cần thiết để điều hành cửa hàng của mình, vượt qua các thử thách và tiếp tục truyền lại nghề thủ công của bà mình. Hãy trở thành người quản lý tài ba trong trò chơi kinh doanh này và giúp Aiden trở thành một chuyên gia nấu ăn và điều hành cửa hàng bánh mì kẹp thịt truyền thống.