Cyberpunk Mobile – Star City

Cyberpunk Mobile – Star City một trò chơi chiến thuật với những câu chuyện xoắn não kỳ lạ, các nhân vật và bối cảnh được thiết kế đặc biệt, tòa nhà có thể tự do tùy chỉnh kết cấu theo cách riêng. Đây là thành phố ngôi sao, thành phố sở hữu nhiều cyberpunk bậc nhất trên thế giới.

Người chơi sẽ bắt đầu tại đây như một kẻ mông lung, sống không ước mơ. Nhưng rồi vô tình gặp gỡ những người bạn có lý tưởng và bạn trở thành một chỉ huy trung thành của đội nhóm. Có những cánh tay robot sáng lóe, những ngọn đèn neon sắc màu và những tên xã hội đen đang lang thang khắp nơi trong thành phố này. Tất cả chúng đều phục vụ cho tập đoàn Fujiwara. Và bạn sẽ đủ khả năng để lật đổ Fujiwara bước lên đỉnh vinh quang chứ?

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Cyberpunk Mobile – Star City

Cyberpunk Mobile – Star City một trò chơi chiến thuật với những câu chuyện xoắn não kỳ lạ, các nhân vật và bối cảnh được thiết kế đặc biệt, tòa nhà có thể tự do tùy chỉnh kết cấu theo cách riêng. Đây là thành phố ngôi sao, thành phố sở hữu nhiều cyberpunk bậc nhất trên thế giới.

Người chơi sẽ bắt đầu tại đây như một kẻ mông lung, sống không ước mơ. Nhưng rồi vô tình gặp gỡ những người bạn có lý tưởng và bạn trở thành một chỉ huy trung thành của đội nhóm. Có những cánh tay robot sáng lóe, những ngọn đèn neon sắc màu và những tên xã hội đen đang lang thang khắp nơi trong thành phố này. Tất cả chúng đều phục vụ cho tập đoàn Fujiwara. Và bạn sẽ đủ khả năng để lật đổ Fujiwara bước lên đỉnh vinh quang chứ?

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.