DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters GL

DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters một trò chơi đối kháng miễn phí cho phép người chơi sử dụng hầu hết các chế độ chơi, bao gồm cả chơi trực tuyến. Tuy nhiên, chỉ có một số nhân vật có thể chơi được giới hạn và Chế độ câu chuyện bị khóa.

Các nhân vật khác và Chế độ câu chuyện có sẵn dưới dạng các giao dịch mua nội dung có thể tải xuống riêng biệt. Những thay đổi đáng chú ý bao gồm 2 nhân vật bổ sung và nâng cấp đồ họa cho thế hệ bảng điều khiển mới. Nếu yêu thích dòng game đối kháng hãy trải nghiệm ngay DEAD OR ALIVE 5 Last Round.