Dead Rain 2

Dead Rain 2 một trò chơi hành động Platformer 2D, nơi người chơi đóng vai một người sống sót sau ngày khải huyền của thây ma. Bạn phải chống chọi với các cuộc tấn công không chỉ từ thây ma mà còn từ những người sống sót khác có ý đồ xấu.

Mục tiêu của người chơi trong mỗi cấp độ là thu thập tất cả các ngôi sao và khối vàng mà bạn tìm thấy. Ngoài ra, giữa mỗi giai đoạn, người chơi có thể sử dụng tất cả các tài nguyên để nâng cấp nhân vật và nhận các kỹ năng mới. Game phù hợp với người chơi đam mê dòng game Platformer.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Dead Rain 2

Dead Rain 2 một trò chơi hành động Platformer 2D, nơi người chơi đóng vai một người sống sót sau ngày khải huyền của thây ma. Bạn phải chống chọi với các cuộc tấn công không chỉ từ thây ma mà còn từ những người sống sót khác có ý đồ xấu.

Mục tiêu của người chơi trong mỗi cấp độ là thu thập tất cả các ngôi sao và khối vàng mà bạn tìm thấy. Ngoài ra, giữa mỗi giai đoạn, người chơi có thể sử dụng tất cả các tài nguyên để nâng cấp nhân vật và nhận các kỹ năng mới. Game phù hợp với người chơi đam mê dòng game Platformer.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.