Deer Hunter 2020 GL

Deer Hunter 2020 đã được xây dựng lại từ đầu để mang đến cho anh em trải nghiệm săn bắn năng động, chân thực. Lập nhóm với bạn bè và cạnh tranh trong các sự kiện hàng ngày. Thu thập và tùy chỉnh một danh mục súng khổng lồ đồng thời hoàn thành các cuộc phiêu lưu sử thi tại các địa điểm kỳ lạ trên khắp thế giới.