Defend Your Life

Bạn sẽ chiến đấu ở chiến trường nằm trong 17 bộ phận cơ thể, giống như động mạch chủ, ruột thừa, dạ dày và thậm chí cả não. Bạn là người chỉ huy lính canh cơ thể con người của bạn và bạn có một mục tiêu rõ ràng để vi khuẩn và virus sẽ không đi qua hệ thống phòng thủ của bạn.

Để đối phó với đám đông độc hại, bạn phải suy nghĩ chiến lược, xây dựng và nâng cấp các tòa nhà, củng cố quân đội, hỗ trợ họ với những nâng cấp đặc biệt và tiêu diệt kẻ thù với định kiến ​​khắc nghiệt trong tựa Game Defend Your Life này.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Defend Your Life

Bạn sẽ chiến đấu ở chiến trường nằm trong 17 bộ phận cơ thể, giống như động mạch chủ, ruột thừa, dạ dày và thậm chí cả não. Bạn là người chỉ huy lính canh cơ thể con người của bạn và bạn có một mục tiêu rõ ràng để vi khuẩn và virus sẽ không đi qua hệ thống phòng thủ của bạn.

Để đối phó với đám đông độc hại, bạn phải suy nghĩ chiến lược, xây dựng và nâng cấp các tòa nhà, củng cố quân đội, hỗ trợ họ với những nâng cấp đặc biệt và tiêu diệt kẻ thù với định kiến ​​khắc nghiệt trong tựa Game Defend Your Life này.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.