Năm 2030, chiến tranh đã trở thành chuẩn mực toàn cầu mới. Trong một cuộc xung đột đang diễn ra đối với vũ khí hạt nhân và chiến lợi phẩm của chiến tranh, nhiều phe phái gặp nhau trên chiến trường. Trong cuộc chiến không hồi kết này, công lý và tội lỗi đan xen, không ai thoát khỏi dòng chảy bạo lực. Là một người lính ưu tú, đã đến lúc bạn phải cầm vũ khí và chiến đấu bên cạnh đồng đội của mình.