Năm 306, mực nước biển dâng cao đã đẩy lãnh thổ của 25 quốc đảo trên Trái Đất chìm vào biển, gây ra thảm họa lớn. Hơn ba mươi triệu người đã mất quê hương và phải trở thành những người tị nạn khí hậu.

Advertisements

Trong lúc những người tị nạn đang phải đối mặt với tình thế khó khăn, một nỗ lực vĩ đại kéo dài hàng thiên niên kỷ, được gọi là “Neptune,” đã mở rộng tay nghề hỗ trợ thông qua trò chơi sinh tồn Crafting có tên Driftopia.