Escape Legends GL

Đặt các kỹ năng giải đố Escape Legends của bạn để vượt qua bài kiểm tra trong một quả bom hẹn giờ với một trò chơi sẽ chứng minh nếu như bạn có những gì thử thách cần để thoát ra. Nó là một trò chơi trốn thoát có nhịp độ nhanh với các phòng được tạo ra với tư duy sáng tạo để đảm bảo mỗi thử thách mới là hoàn toàn độc đáo.