Eternal Sword M ID

Thế giới Eternal Sword M này đang sụp đổ và bạn phải quay lại 7 ngày trước để cứu nó. Thanh kiếm vĩnh cửu! Đó là hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Mang nó trở lại để xoay chuyển số phận của sự hủy diệt, cứu thế giới khỏi sự kết thúc của nó. Một game MMORPG hành động với đồ họa tuyệt đẹp và trải nghiệm chiến đấu ngoạn mục.