Sự lây nhiễm zombie đã tàn phá thế giới, và chỉ còn lại một ít người sống sót. Bạn là một trong số đó, và bạn phải tìm cách để sống sót trong một thế giới đầy rẫy những xác sống hung hãn.

Advertisements

Trong Humans Gone, bạn sẽ phải xây dựng một đội quân của những người sống sót để chống lại zombie và những sinh vật đột biến khác. Bạn sẽ phải sử dụng các chiến lược thông minh và các kỹ năng chiến đấu để sống sót trong những cuộc chiến đấu khốc liệt.