Infinity Angel GL

Infinity Angel một trò chơi hành động ARPG kể câu chuyện ly kỳ và đầy hấp dẫn. Sau khi hành tinh bị đóng băng vào năm 2047. Ishitar đã lên kế hoạch cho một dự án với kỹ sư Alita. Dự án này chính là dự án bảo tồn con người với kế hoạch lưu giữ 600.000 dữ liệu thông tin não và mẫu DNA bằng cách sử dụng 12 máy chủ ARK.

Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu phát sinh do các Datas trong máy chủ ARK bắt đầu từ bỏ mạng sống của mình. Một ngày nọ, Alita đã đề xuất Ishitar một kế hoạch kỳ lạ nhưng đầy cám dỗ. Kế hoạch mang tên mô phỏng Parablum. Trong mô phỏng này, sẽ có một cuộc chiến nội bộ xảy ra. Họ chia các Datas thành 12 môn phái khác nhau và cuộc chiến sinh tồn bắt đầu từ đây.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.