King of Survival Global

Sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối trong nhiều thế kỷ đã bị phá vỡ. Thế lực đen tối đang trỗi dậy. Thế giới Endless Grades đang chờ đợi người anh hùng. Hiệp sĩ rồng, Berserker, Pháp sư lửa, Yêu tinh gỗ, Người chạy gió.

Advertisements

Xây dựng đội ngũ cuối cùng của bạn từ nhiều lựa chọn anh hùng đầy màu sắc, phi thường và khám phá sự kết hợp vô tận của các nhân vật. Chọn lớp, phân bổ điểm thuộc tính, mở khóa các kỹ năng mạnh mẽ, phát triển các anh hùng đồng đội của bạn, tùy chỉnh họ và tập hợp đội ngũ độc đáo của riêng bạn!