Last Shelter: Survival GL

Chiến tranh hậu tận thế Last Shelter: Survival, tham gia ngay. Đất nước của bạn cần bạn. Một game chiến thuật chiến lược nhiều người chơi, thời gian thực. Người chơi sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo của một khu định cư nhỏ trong một thế giới bị tàn phá bởi ngày tận thế zombie.

Xây dựng đế chế đất hoang của riêng bạn, huấn luyện quân đội của bạn, chiêu mộ những anh hùng huyền thoại và tham gia cùng các đồng minh của bạn trong cuộc chiến không hồi kết.