Legendino: Dinosaur Battle

Legendino: Dinosaur Battle một trò chơi chiến thuật Turn-Based dựa trên một bộ tiểu thuyết mang tên Journey To The Center Of The Earth. Nhân vật chính sẽ bắt đầu một cuộc hành trình để khám phá Lost World, tìm ra những ẩn giấu bí mật.

Người chơi sẽ chiến đấu để trở thành Dino Master bằng cách thu thập, nâng cấp, tiến hóa khủng long. Có hơn 160 loài khủng long độc đáo với các thuộc tính nước, lửa, rừng, ánh sáng và bóng tối. Game hiện tại đã mở đăng ký trước trên Google PlayAppStore.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Legendino: Dinosaur Battle

Legendino: Dinosaur Battle một trò chơi chiến thuật Turn-Based dựa trên một bộ tiểu thuyết mang tên Journey To The Center Of The Earth. Nhân vật chính sẽ bắt đầu một cuộc hành trình để khám phá Lost World, tìm ra những ẩn giấu bí mật.

Người chơi sẽ chiến đấu để trở thành Dino Master bằng cách thu thập, nâng cấp, tiến hóa khủng long. Có hơn 160 loài khủng long độc đáo với các thuộc tính nước, lửa, rừng, ánh sáng và bóng tối. Game hiện tại đã mở đăng ký trước trên Google PlayAppStore.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.