Millennium Tour ELF TW

[Chuyển vùng Taiwan để tải game từ AppStore]

Đây là một câu chuyện về một thế giới hoàn hảo, nơi mà mọi tranh chấp đã được loại bỏ và sự hòa bình tồn tại trên mọi nẻo đường. Thế giới đó được gọi là Mirren, một nơi tuyệt đẹp và trong sạch trong tâm trí của tất cả chúng sinh.

Advertisements

Trong trò chơi phát triển 3D “Millennium Tour ELF”, bạn sẽ bước vào một thế giới như vậy, nơi mà các anh hùng lịch sử đã trở thành “tinh tướng” và phục vụ cho tất cả “tinh tướng”. Tuy nhiên, sự lựa chọn của bạn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới này. Bạn sẽ làm gì để giữ cho sự hòa bình và cân bằng trong thế giới này? Hãy sẵn sàng khám phá và thử thách bản thân trong trò chơi này.