Mini Legends CA

Một MOBA mới, một sức sống mới, một sự sáng tạo hoàn toàn mới phá vỡ mọi cách chơi cũ kỹ trên đấu trường chân lý. Với Mini Legends, thay vì chỉ kiểm soát một hero duy nhất như các tựa Game Moba khác, thì tựa Game này cho phép anh em có thể chuyển đổi qua lại nhiều Hero trên một đấu trường.

Điều này sẽ đòi hỏi bộ não của những Gamer phải hoạt động liên tục một cách linh hoạt để chọn lựa ra những chiến lược hợp lý nhằm chiến thắng đối thủ.