Monster Quest: Seven Sins GL

Một trải nghiệm thu thập và chinh phục những quái vật độc đáo cho bộ sưu tập của nhà huấn luyện mang tên Monster Quest: Seven Sins với những hình ảnh 3D tuyệt đẹp. Điểm đặc biệt của trò chơi này nằm ở chỗ những quái vật được tiến hóa vô tận để phát triển những kỹ năng và những thuộc tính riêng biệt.

Nếu bạn đã từng yêu thích và mê mệt với Pokemon thì bạn cũng sẽ rất dễ làm quen và yêu thích với trò chơi này. Trò chơi phù hợp với những người chơi thích xây dựng một đội hình Monters, nuôi nấng và phát triển chúng từng ngày.