Moto City: Mad Bike Delivery

Moto City: Mad Bike Delivery một trò chơi mô phỏng sẽ đưa người chơi đến với trải nghiệm trở thành nhân viên giao hàng tuyệt vời nhất. Bạn sẽ hoàn thành các nhiệm vụ giao hàng đầy điên rồ với mục tiêu trở thành người chuyển phát nhanh nhất trong Thành Phố Moto.

Toàn bộ thành phố này là sân khấu, là đất diễn của bạn trong công việc giao hàng này. Bạn có thể chạy trên đường cao tốc hoặc đường hẹp để tìm ra cách giao hàng nhanh nhất và rèn luyện tay lái lụa để trở thành ma tốc độ trên đường giao hàng. Game phù hợp với Player đam mê dòng game mô phỏng.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Moto City: Mad Bike Delivery

Moto City: Mad Bike Delivery một trò chơi mô phỏng sẽ đưa người chơi đến với trải nghiệm trở thành nhân viên giao hàng tuyệt vời nhất. Bạn sẽ hoàn thành các nhiệm vụ giao hàng đầy điên rồ với mục tiêu trở thành người chuyển phát nhanh nhất trong Thành Phố Moto.

Toàn bộ thành phố này là sân khấu, là đất diễn của bạn trong công việc giao hàng này. Bạn có thể chạy trên đường cao tốc hoặc đường hẹp để tìm ra cách giao hàng nhanh nhất và rèn luyện tay lái lụa để trở thành ma tốc độ trên đường giao hàng. Game phù hợp với Player đam mê dòng game mô phỏng.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.