Plague Inc. GL

Plague Inc là một hit toàn cầu với hơn nửa triệu xếp hạng 5* và các tính năng trên các tờ báo như The Economist, New York Post, Boston Herald, The Guardian và London Metro.

Các nhà phát triển của Plague Inc được mời đến nói chuyện tại CDC ở Atlanta về các mô hình bệnh tật trong trò chơi, đây là một tựa Game mang đến một góc nhìn thú vị về sự lây lan nguy hiểm của các chủng loại Virus trên thế giới. Hãy trải nghiệm để có thêm kiến thức về Virus.