Plato Farm

Plato Farm một trò chơi Farming NFT nơi người chơi có nhiệm vụ trồng cây và chăn nuôi trong một trang trại nhỏ để kiếm các mã token MARK và PLATO. Sau đó có thể sử dụng các vật phẩm NFT khác nhau để biến vùng đất cằn cỗi của họ thành một thành phố nhộn nhịp.

Người chơi có thể thành lập bang hội của riêng họ và kiếm tiền trong trò chơi. Sứ mệnh của Plato Farm là xây dựng một không gian Plato siêu vũ trụ, biến nơi đây thành một quốc gia công bằng, bình đẳng, tự chủ và hạnh phúc. Mọi người đều có thể sử dụng sức lao động và trí tuệ để mở rộng nhà cửa, tích lũy tài sản, phát triển xã hội , xây dựng tổ chức và kiến tạo một nơi đáng sống nhất hành tinh.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Plato Farm một trò chơi Farming NFT nơi người chơi có nhiệm vụ trồng cây và chăn nuôi trong một trang trại nhỏ để kiếm các mã token MARK và PLATO. Sau đó có thể sử dụng các vật phẩm NFT khác nhau để biến vùng đất cằn cỗi của họ thành một thành phố nhộn nhịp.

Người chơi có thể thành lập bang hội của riêng họ và kiếm tiền trong trò chơi. Sứ mệnh của Plato Farm là xây dựng một không gian Plato siêu vũ trụ, biến nơi đây thành một quốc gia công bằng, bình đẳng, tự chủ và hạnh phúc. Mọi người đều có thể sử dụng sức lao động và trí tuệ để mở rộng nhà cửa, tích lũy tài sản, phát triển xã hội , xây dựng tổ chức và kiến tạo một nơi đáng sống nhất hành tinh.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.