Thị trấn Moonbury luôn giữ sự đề phòng với những tiến bộ y tế từ thế giới bên ngoài, họ ưa thích sử dụng các phương pháp chữa bệnh truyền thống của riêng mình. Tuy nhiên, khi con gái của thị trưởng mắc bệnh và thầy phù thủy địa phương không thể giúp được, họ phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng nhỏ bên ngoài.

Advertisements

Hiệp hội Y khoa quyết định cử đến nhà hóa học xuất sắc nhất của họ, và người đó chính là bạn. Bạn sẽ đến và giúp chữa bệnh cho con gái của thị trưởng, đồng thời thuyết phục cư dân Moonbury về những ưu điểm kỳ diệu của thuật giả kim hiện đại trong thế giới tuyệt vời của Potion Permit.