Priston Tale M Global

Priston Tale M một trò chơi MMORPG quá nổi tiếng gồm 8 nghề đầy cá tính để bạn lựa chọn và tìm ra nghề nghiệp hoàn hảo phù hợp với phong cách chơi của mình. Trải nghiệm hệ thống đồng đội, nơi chúng ta cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn, và chơi theo nhóm để tăng thêm điểm kinh nghiệm của bạn.

Advertisements

Khi bạn hoàn thành các nhiệm vụ được giao, hãy chuyển sang một lớp mạnh mẽ hơn thông qua hệ thống chuyển nghề. Tùy chỉnh cây kỹ năng của riêng bạn và khám phá nhiều kỹ năng độc đáo khi thay đổi nghề nghiệp. Hệ thống cường hóa cho phép bạn duy trì cấp độ cường hóa khi thay đổi trang bị, giúp giảm thiểu gánh nặng trong quá trình tăng cường. Game phù hợp với Player yêu thích dòng game MMORPG.