RE: AETATIS

RE: AETATIS một trò chơi Moba theo phong cách đô thị tương lai được phát hành độc quyền bởi Bilibili Games. Trò chơi kể câu chuyện về sự kiện The Reconfiguration Ceremony, một trong những sự kiện thú vị và được tìm kiếm nhiều nhất tại lục địa AETATIS.

Tại sự kiện này, thành viên của cả hai phe sẽ điều khiển Simple Harmonic Intelligence trong một trận chiến công bằng, và người chiến thắng sẽ có khả năng kiểm soát các nguồn tài nguyên quý giá đồng thời nhận được vinh dự cao nhất của lục địa. Game hiện tại đang mở đăng ký trước và sẽ sớm phát hành trong thời gian tới.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

RE: AETATIS

RE: AETATIS một trò chơi Moba theo phong cách đô thị tương lai được phát hành độc quyền bởi Bilibili Games. Trò chơi kể câu chuyện về sự kiện The Reconfiguration Ceremony, một trong những sự kiện thú vị và được tìm kiếm nhiều nhất tại lục địa AETATIS.

Tại sự kiện này, thành viên của cả hai phe sẽ điều khiển Simple Harmonic Intelligence trong một trận chiến công bằng, và người chiến thắng sẽ có khả năng kiểm soát các nguồn tài nguyên quý giá đồng thời nhận được vinh dự cao nhất của lục địa. Game hiện tại đang mở đăng ký trước và sẽ sớm phát hành trong thời gian tới.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.