Source Contract CN

Vùng đất Source Contract được gọi là lục địa vĩnh cửu. Đây chính là nơi ở của Đấng Sáng Tạo và loài người chính là sự sáng tạo của Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì lòng tham sân si nên loài người đã bắt đầu những cuộc nội chiến tương tàn lẫn nhau một cách đẫm máu.

Đấng Sáng Tạo đã mệt mỏi với điều này và Người tạo ra những sứ đồ là ác quỷ để tấn công và thử thách con người. Với những thử thách này, con người đã cùng đoàn kết, hợp tác lại với nhau để cùng xây dựng lại thế giới chống lại loài ác quỷ kia. Tuy nhiên, loài ác quỷ sở hữu những sức mạnh quá kinh khủng nên Đấng Sáng Tạo để tạo ra 6 cổ vật để con người có thể phong ấn lũ ác quỷ. Và hành trình của anh em bắt đầu từ đây.