Spells Of Genesis

Spells Of Genesis một trò chơi di động dựa trên blockchain kết hợp các chức năng của trò chơi thẻ bài TCG với các khía cạnh ngắm và bắn của trò chơi Arcade. Người chơi phải thu thập và kết hợp các thẻ bài, tạo ra bộ bài mạnh nhất để chiến đấu với kẻ thù của họ.

Tham gia trò chơi, thu thập, giao dịch và kết hợp các thẻ bài để xây dựng đội quân mạnh nhất, thách thức nhiều đối thủ khác nhau trong khi khám phá thế giới tưởng tượng của Askian đầy tuyệt vời. Sử dụng các bộ sưu tập blockchain mà bạn có trong ví của mình hoặc mua thẻ trong trò chơi để tham gia ngay vào nhiều trận đấu cam go. Game phù hợp với Player yêu thích dòng game NFT P2E thể loại TCG.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Spells Of Genesis một trò chơi di động dựa trên blockchain kết hợp các chức năng của trò chơi thẻ bài TCG với các khía cạnh ngắm và bắn của trò chơi Arcade. Người chơi phải thu thập và kết hợp các thẻ bài, tạo ra bộ bài mạnh nhất để chiến đấu với kẻ thù của họ.

Tham gia trò chơi, thu thập, giao dịch và kết hợp các thẻ bài để xây dựng đội quân mạnh nhất, thách thức nhiều đối thủ khác nhau trong khi khám phá thế giới tưởng tượng của Askian đầy tuyệt vời. Sử dụng các bộ sưu tập blockchain mà bạn có trong ví của mình hoặc mua thẻ trong trò chơi để tham gia ngay vào nhiều trận đấu cam go. Game phù hợp với Player yêu thích dòng game NFT P2E thể loại TCG.

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.