Storm Runners

Storm Runners một trò chơi hành động Platformer nơi bạn sẽ dấn thân vào cơn bão, chiến đấu với Shadowbraven. Qua mỗi màn chơi, bạn có thể nâng cấp vũ khí, tìm kiếm các khả năng tuyệt vời mới cho nhân vật.

Đã quá lâu rồi kể từ khi thảm họa khí hậu thay đổi thế giới của chúng ta mãi mãi. Loài người đã rút lui đến vùng cận nhiệt đới ở Nam Cực, đây là phần duy nhất của Trái Đất chưa bị tàn phá bởi những cơn bão độc hại và những sinh vật đột biến nguy hiểm. Bạn sẽ tìm thấy điều gì tại đây?

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Storm Runners

Storm Runners một trò chơi hành động Platformer nơi bạn sẽ dấn thân vào cơn bão, chiến đấu với Shadowbraven. Qua mỗi màn chơi, bạn có thể nâng cấp vũ khí, tìm kiếm các khả năng tuyệt vời mới cho nhân vật.

Đã quá lâu rồi kể từ khi thảm họa khí hậu thay đổi thế giới của chúng ta mãi mãi. Loài người đã rút lui đến vùng cận nhiệt đới ở Nam Cực, đây là phần duy nhất của Trái Đất chưa bị tàn phá bởi những cơn bão độc hại và những sinh vật đột biến nguy hiểm. Bạn sẽ tìm thấy điều gì tại đây?

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.