Tactical Three Kingdoms GL

Tam Quốc Chí, một câu chuyện sử thi hào hùng với hàng trăm bậc anh tài hào kiệt. Từ khi Loạn Khăn vàng nổ ra, thường dân trên khắp đất nước đã gánh chịu chiến tranh triền miên. Anh hùng nổi lên trên khắp vùng miền, và anh em là vị cứu tinh duy nhất có thể chấm dứt sự hỗn loạn…

Tham gia Tactical Three Kingdoms (Tam quốc) – Strategy & War là trò chơi chiến thuật bối cảnh Tam quốc với phong cách độc đáo, sẽ đưa anh em về thời Tam quốc. Anh em sẽ cần chiêu mộ đông đảo tướng lĩnh uy danh và vận dụng chiến thuật để lưu danh lịch sử.

Đây là chiến trường của sức mạnh và trí tuệ. Trong Game, anh em có thể sống lại những trận chiến Tam quốc và chiêu mộ anh hùng dũng mãnh để lập hội. Kề vai cùng các ái tướng đối đầu mọi kẻ thù.