Teamfight Tactics Global

Tập hợp một đội quân gồm những nhà vô địch yêu thích của bạn trong Teamfight Tactics, trình tự động chiến lược PVP từ Riot Games, nhà sản xuất Liên minh huyền thoại. Ở phiên bản này, bạn có thể trải nghiệm trò chơi bằng Tiếng Việt nhé.

Advertisements

Trong Teamfight Tactics, bạn sẽ phác thảo, triển khai và nâng cấp từ một đội hình xoay vòng của các nhà vô địch Liên minh huyền thoại trong một trận chiến sinh tồn. Phá hủy với quỷ, bash với berserker, hoặc giữ mối quan hệ với Wardens, chiến lược là tất cả tùy thuộc vào bạn.