The Sun: Key of Heaven

The Sun: Key of Heaven kể câu chuyện vào năm 2050, mặt trời giải phóng một nguồn năng lượng khủng khiếp vào không gian. Một làn sóng quyền lực sẽ đẩy nền văn minh của nhân loại chìm trong hỗn loạn hàng thế kỷ. Mặc dù các nhà khoa học đã dự báo trước điều này nhưng cả thế giới đều phớt lờ họ.

Và hậu quả thật đáng tiếc đã xảy ra cho toàn nhân loại. Tất cả từ già, trẻ, lớn bé đều bị một lớp sương mù làm cho họ trở nên ung thư và mọi người đang chết dần chết mòn, chỉ duy nhất một số ít người chú ý đến lời cảnh báo đã xây dựng những hầm ngục từ trước mới có thể trốn thoát cơn ác mộng này. Cuộc đấu sinh tồn bắt đầu từ đây!

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

The Sun: Key of Heaven

The Sun: Key of Heaven kể câu chuyện vào năm 2050, mặt trời giải phóng một nguồn năng lượng khủng khiếp vào không gian. Một làn sóng quyền lực sẽ đẩy nền văn minh của nhân loại chìm trong hỗn loạn hàng thế kỷ. Mặc dù các nhà khoa học đã dự báo trước điều này nhưng cả thế giới đều phớt lờ họ.

Và hậu quả thật đáng tiếc đã xảy ra cho toàn nhân loại. Tất cả từ già, trẻ, lớn bé đều bị một lớp sương mù làm cho họ trở nên ung thư và mọi người đang chết dần chết mòn, chỉ duy nhất một số ít người chú ý đến lời cảnh báo đã xây dựng những hầm ngục từ trước mới có thể trốn thoát cơn ác mộng này. Cuộc đấu sinh tồn bắt đầu từ đây!

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.