The World Has Gone Global

Trong trò chơi “The World Has Gone”, thế giới đã bị tàn phá bởi đợt bùng phát virus và hầu hết con người đã trở thành những xác sống hung ác và đột biến. Bạn sẽ đóng vai trò là lãnh đạo của một nhóm người sống sót, cùng nhau chiến đấu để bảo vệ mình khỏi đám zombie hoành hành.

Advertisements

Trong trò chơi này, nhiệm vụ của bạn là thu thập tài nguyên và tìm kiếm những người sống sót để đưa về căn cứ nhà của bạn. Tuy nhiên, đây là một thế giới đầy nguy hiểm và căn cứ nhà của bạn cũng không an toàn. Bạn phải đưa nhóm của mình ra ngoài thực hiện các nhiệm vụ để giúp thu thập bất kỳ tài nguyên nào và đưa nó trở lại an toàn tại căn cứ nhà của bạn.