Titan War là một trò chơi bài miễn phí đặt trong một thế giới đầy hòa bình và bình yên của con người, nhưng đang đối diện với nguy cơ từ cuộc chiến xảy ra giữa sáu trại. Với hơn 100 anh hùng khác nhau, bạn có thể lựa chọn họ dựa trên thuộc tính và kỹ năng riêng của họ.

Advertisements

Bạn có thể huấn luyện họ để trở nên mạnh mẽ hơn hoặc sử dụng họ như vật liệu để tiến hóa. Trò chơi cho phép bạn tạo ra một đội hình ưu tú bằng cách lựa chọn các anh hùng và xác định vị trí của họ trong đội.