Trash Sailors CN

Trash Sailors một trò chơi sinh tồn phiêu lưu trên biển được vẽ bằng tay cho phép bạn chơi cùng bạn bè. Thế giới đã bị tàn phá bởi một cơn sóng thần rác khổng lồ, và bạn là một nhóm người sống sót phải tìm cách sinh tồn.

Bạn sẽ phải sử dụng rác làm nguồn tài nguyên chính của mình, tái chế nó để lấy nhiên liệu, phụ tùng bè và thậm chí cả vũ khí. Bạn cũng sẽ phải xây dựng chiếc bè của mình để vượt qua những con sóng, chiến đấu với kẻ thù và khám phá thế giới.