Warbound Storm GL

Warbound Storm là một game di động chiến lược thời gian thực được phát triển bởi Lemon Games và được NetEase Games phát hành. Bạn sẽ chơi như một summoner, kết hợp lính và xây dựng các tòa nhà theo ý muốn.  Trò chơi chính bao gồm thành lập một đội quân của riêng bạn và tập hợp các cỗ bài phù hợp với kế hoạch chiến lược của bạn.

Trò chơi cũng áp dụng lối chơi phi tuyến tính sáng tạo giúp giải phóng bạn khỏi giới hạn của các mục tiêu tuyến tính và các đường dẫn được xác định trước. Do đó, một kinh nghiệm chiến thuật phong phú hơn nhiều có thể được mang lại thông qua các hoạt động đa dạng sâu hơn trong việc thu thập tài nguyên, huấn luyện binh lính, xây dựng doanh trại và xây dựng các tháp phòng thủ.