Wild Brawlers

Chỉ có một quy tắc: ra khỏi đó và bắn hết chúng. Thách thức người chơi Wild Brawlers trên toàn thế giới tham gia một trận đấu súng tốc độ nhanh trong vòng chưa đầy ba phút. Chọn Brawlers yêu thích của anh em trong số các động vật kỳ quặc với tính cách và phong cách chơi độc đáo. 

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.

Wild Brawlers

Chỉ có một quy tắc: ra khỏi đó và bắn hết chúng. Thách thức người chơi Wild Brawlers trên toàn thế giới tham gia một trận đấu súng tốc độ nhanh trong vòng chưa đầy ba phút. Chọn Brawlers yêu thích của anh em trong số các động vật kỳ quặc với tính cách và phong cách chơi độc đáo. 

Viết bình luận

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.