Yggdra Resonance Rebirth KR

Bạn đã được giao trọng trách xây dựng lại chín khu vực bị phân tán sau khi Yggdrasil, nguồn gốc của mọi sự sống trên thế giới, sụp đổ. Với sự hỗ trợ của các cô gái của Yggdrasil, bạn sẽ khám phá và giải quyết những sự kiện đặc biệt xảy ra tại các khu vực khác nhau, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và xây dựng một câu chuyện mới về tình yêu và sức mạnh của chúng ta.

Advertisements

Trong Yggdra Resonance Rebirth, bạn sẽ trải nghiệm một cách độc đáo kết hợp giữa thẻ kỹ năng đặc biệt và hoạt hình bắt mắt. Hành động chiến đấu sẽ trở nên thú vị hơn bao giờ hết, khi bạn sử dụng kỹ năng đặc biệt và nhìn cô gái của mình thể hiện sức mạnh độc đáo của mình.