Zombie Survival: HAZE GL

Zombie Survival: HAZE một trò chơi hành động sinh tồn Sandbox RPG mới ra mắt phiên bản Alpha trên nền tảng Android. Một buổi sáng trời trong xanh gió mát, khi bạn chợt tỉnh giấc và nhận ra rằng thế giới của ngày hôm qua không còn tồn tại.

Và bây giờ, bạn phải chiến đấu cho sự sống còn của mình trong từng sát na. Bạn buộc phải thích nghi với thế giới mới, tìm kiếm bạn bè mới, chiến đấu và sinh tồn trong thời kỳ khải huyền zombie chỉ mới vừa bắt đầu. Hãy học cách tích trữ và thích nghi với mọi thay đổi mới. Game phù hợp với Player yêu thích dòng game Sandbox sinh tồn.