Sau sự khải huyền Zone Z, một bệnh dịch độc đã lan tràn trên khắp các vùng đất, và lũ zombie giờ đây đe dọa những gì còn lại của thế giới. Là một trong số ít những người sống sót, bạn phải kiên trì qua ngày tận thế này. Thu thập tài nguyên, xây dựng các trại, tìm nơi trú ẩn, lái xe raiders.

Mệt mỏi vì ở một mình trong ngày tận thế? Tìm những người sống sót khác và hợp tác với họ. Bạn có thể tạo thành một nhóm gồm tối đa 4 người chơi. Tìm sức mạnh và làm cho tên của bạn được biết đến.