Home » GTA 5: Hướng Dẫn Chơi Game » Tin Tức Mới Nhất: GTA 5

Đây là chuyên mục về Tin Tức Mới Nhất GTA 5, phát hành vào ngày 17 tháng 9 năm 2013. Hãy tham khảo để biết mọi thứ bạn cần biết về Grand Theft Auto V, bao gồm thông tin về ngày phát hành trò chơi, nhiều người chơi trực tuyến, chơi chéo, và hơn thế nữa!

Tin tức mới nhất

| Nền tảng có sẵn

GTA 5 được phát hành vào ngày 17 tháng 9 năm 2013 cho nhiều nền tảng cả thế hệ hiện tại và thế hệ trước bao gồm nền tảng Playstation 3, XBOX 360, Playstation 4, Playstion 5 và Xbox One.

Nền tảng Khả dụng
PC ✔️
Playstation 4 ✔️
Playstation 5 ✔️
Xbox One ✔️
Xbox Series X & Series S ✔️
Nintendo Switch

 

Grand Theft Auto V trước đây đã có sẵn trên nhiều hệ máy chơi game khác nhau trong 3 thế hệ nền tảng khác nhau cho đến khi dịch vụ GTA Online cho Playstation 3 và XBOX 360 bị đóng cửa vào ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Tuy nhiên, người chơi sở hữu hoặc có bản sao của trò chơi trên các nền tảng này vẫn có thể chơi Chế độ Trò chơi Đơn.

Hướng dẫn liên quan

Hướng dẫn GTA 5
Mẹo và thủ thuật GTA 5 Online
Phương tiện Tin tức