Home » Khi Nào Boss Hồi Sinh Trong Palworld?

Khi Nào Boss Hồi Sinh Trong Palworld?

Trong Palworld, thời gian hồi sinh của các boss phụ thuộc vào loại boss. Boss Alpha sẽ hồi sinh sau 1 giờ thời gian thực, Boss Dungeon sẽ hồi sinh theo thời gian, và Boss Tháp sẽ hồi sinh ngay sau khi bị đánh bại hoặc bị bắt. Hãy tìm hiểu mọi yếu tố liên quan đến thời gian Boss Hồi Sinh Trong Palworld thông qua bài viết này.

Advertisements

Liệu Boss có hồi sinh không?

| Boss Alpha sẽ hồi sinh sau 1 giờ

Sau khi đánh bại hoặc bắt được một Alpha Pal (tên Boss), biểu tượng của nó trên bản đồ sẽ được đánh dấu bằng dấu tích để chỉ ra rằng bạn đã xử lý chúng. Mặc dù vị trí của chúng sẽ trống trong một thời gian, nhưng cuối cùng chúng sẽ hồi sinh.

Chúng tôi đã quan sát rằng Alpha Boss sẽ hồi sinh sau 1 giờ theo thời gian thực. Hãy dành thời gian để khám phá hoặc thực hiện các mục tiêu khác trong khi chờ đợi Boss hồi sinh.

| Boss Dungeon sẽ hồi sinh theo đồng hồ hẹn giờ đột kích

Trái ngược với các Boss bên ngoài thế giới, Boss dungeon xuất hiện ngẫu nhiên trong ngục tối và sẽ đặt lại theo bộ đếm thời gian khi ngục tối được đặt lại ở lối vào sau khi chúng bị đánh bại hoặc bắt.

Nếu bạn muốn tìm một Alpha Pal cụ thể trong ngục tối. Bạn có thể thử phương pháp chạy lại để thoát khỏi Boss và đi đến một căn phòng trước đó hoặc từ xa để tiêu diệt nó. Sau đó quay lại phòng Boss. Không cần phải đợi đồng hồ đếm giờ của ngục tối được đặt lại cho Pal.

| Bạn có thể đánh bại Boss tháp bất cứ lúc nào

Boss Tháp là trùm chính trong trò chơi và may mắn thay có thể tái đấu bất kỳ lúc nào sau khi chúng bị đánh bại hoặc bị bắt để nhận điểm kinh nghiệm. Vì vậy không cần phải chờ đợi. Tiếp cận lối vào Syndicate Tower một lần nữa để tái đấu với tên trùm.

Những tên trùm này sẽ chỉ thưởng Điểm Công nghệ Cổ đại trong lần đầu tiên chúng bị đánh bại. Thay vào đó, việc đánh bại thành công chúng sẽ mang lại phần thưởng điểm kinh nghiệm lớn.

Viết bình luận