Home » TFT 8.5 Leaks: Tướng Mới, Tộc Hệ và Vật Phẩm Mới

TFT 8.5 Leaks: Tướng Mới, Tộc Hệ và Vật Phẩm Mới

Ở bài viết TFT 8.5 Leaks này, chúng tôi sẽ thông tin đến các game thủ một vài sự thay đổi đang diễn ra tại máy chủ PBE. Và khả năng cao sẽ chính thức được áp dụng vào máy chủ chính của chúng ta trong mùa giải TFT 8.5 sắp tới. Hãy cùng tham khảo thông tin của chúng tôi nào!

Với việc phát hành TFT Set 8.5, phần đầu tiên của ĐTCL: Quái Vật Đại Chiến Mùa 8 sẽ kết thúc vào tháng Ba. Trước khi ra mắt bản cập nhật Mid-Set, Riot Games sẽ phát hành các cập nhật đáng kể cho Teamfight Tactics. Bao gồm các thay đổi phân phối quả cầu và vật phẩm mới, cũng như một bảng tỷ lệ cho các lần Roll lại Lõi Nâng Cấp Anh Hùng ở giai đoạn 3-2 và 4-2.

Mùa giải 8.5 sẽ được phát hành thông qua Bản cập nhật 13.6. Nhưng nhờ vào bản cập nhật 13.5, một số điều chỉnh đã được dự định ra mắt cùng với TFT Set 8.5 đã bắt đầu được thực hiện. Cả 2 điều chỉnh phân phối cho các vật phẩm và lõi nâng cấp anh hùng, được tiết lộ bởi giám đốc TFT – Stephen “Mortdog” Mortimer, đang hoạt động trên PBE và sẽ được áp dụng vào các máy chủ trực tiếp sớm.

Thay Đổi Nâng Cấp Anh Hùng

Theo Mortdog, một số nâng cấp anh hùng trong Bộ 8 TFT không thích hợp sau khi sửa đổi Reroll lõi anh hùng được thực hiện thông qua Bản vá 13.3. Người chơi vẫn tin rằng Giai đoạn 3-2 và 4-2 không được điều chỉnh đủ thống nhất.

Sự cố đã được khắc phục trong Bản vá 13.4 và Bản vá 13.5 sẽ bổ sung biểu đồ phân phối Nâng cấp Anh hùng mới dựa trên các Tộc/Hệ hiện tại ở Giai đoạn 3-2 và 4-2.

  • Không có Tộc/Hệ kích hoạt: Cả 3 vị trí lõi đều là ngẫu nhiên.
  • 1 Tộc/Hệ kích hoạt: 2 vị trí lõi là ngẫu nhiên.
  • 2 Tộc/Hệ kích hoạt: 1 vị trí lõi là ngẫu nhiên.
  • 3 Tộc/Hệ kích hoạt: 0 vị trí lõi ngẫu nhiên.

Đội ngũ đang làm việc trên việc phân phối giá trị lõi anh hùng bên cạnh tỷ lệ kích hoạt Tộc/Hệ mới. Lõi nâng cấp anh hùng có giá 3 vàng sẽ ít xuất hiện hơn tại giai đoạn 2-1 và 4-2. Và Lõi nâng cấp anh hùng của giai đoạn 2-1 sẽ tiếp tục hoàn toàn ngẫu nhiên. Ngoài ra, theo Mortdog, nâng cấp anh hùng của giai đoạn 3-2 và 4-2 “sẽ không bao giờ có cùng một Tier” bắt đầu từ TFT Set 8.5 và tiếp tục qua bản cập nhật 13.6!

Thay Đổi Phân Phối Trang Bị

Trong bản cập nhật ĐTCL 13.5, một số cải tiến được thực hiện đối với phương pháp thưởng ban đầu được giới thiệu trong Bản cập nhật 9.18. Sau các điều chỉnh mới, tất cả các người chơi trong một Lobby sẽ nhận được số lượng trang bị giống nhau. Mỗi phân bổ trang bị cơ bản của Lobby sẽ được quay để đảm bảo rằng không có người dùng nào có ít hơn một hoặc hai trang bị so với những người chơi khác.

Các tính toán này cũng sẽ áp dụng cho quả cầu thưởng thêm. Do đó người có ít hơn một hoặc hai trang bị so với phần còn lại của Lobby, có thể bù đắp khoảng cách thông qua quả cầu thưởng thêm. Ngoài ra, mỗi người tham gia sẽ nhận được khoảng lợi ích tương đương từ các quả cầu thưởng thêm của họ trong cùng một Lobby.

Kassadin và Jhin khả năng cao sẽ xuất hiện trong bản ĐTCL 8.5

Theo một thông tin không chính thống từ Cộng Đồng Đấu Trường Chân Lý. Khả năng rất cao KassadinJhin sẽ comeback trong mùa giải 8.5 này.

Tất cả các điều chỉnh được thực hiện bởi Bản cập nhật 13.5 hiện đang có mặt trên PBE và sẽ được duy trì cho đến khi TFT Set 8.5 Mid-Set được cập nhật.

Viết bình luận