Home » Cách Sử Dụng Đá Ma Thuật Trong Call of Dragons

Cách Sử Dụng Đá Ma Thuật Trong Call of Dragons

Trong Call of Dragons, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều loại đá ma thuật khác nhau mang lại lợi ích cho bạn. Có rất nhiều loại đá ma thuật khác nhau để tăng tốc độ di chuyển, thu thập tài nguyên, tăng sát thương, phòng thủ, tăng tốc huấn luyện, xây dựng và nghiên cứu.

Đá ma thuật rất quan trọng nếu bạn muốn tiến bộ nhanh hơn và tăng cường sức mạnh cho quân đoàn của mình. Vì vậy, trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích nơi tìm đá ma thuật, cách sử dụng và cách tận dụng tối đa chúng trong Call of Dragons.

Có thể tìm đá ma thuật ở đâu?

Đá ma thuật là một vật phẩm quý giá có thể mang lại cho bạn nhiều lợi ích, chẳng hạn như tăng tốc độ xây dựng, nghiên cứu, hoặc tăng sức mạnh chiến đấu. Bạn có thể tìm thấy đá ma thuật gần hang ổ của Behemoth.

Cách lấy đá ma thuật

Để lấy đá ma thuật, bạn cần giết Behemoth Acolytes. Khi bạn giết chúng, chúng sẽ rơi ra đá ma thuật, nhưng lợi ích mà nó mang lại là ngẫu nhiên. Vì vậy, bạn có thể phải giết rất nhiều Behemoth Acolytes để tìm được đá ma thuật với những buff mà bạn cần.

Loại Behemoth và cấp độ

Chỉ số buff từ đá ma thuật sẽ phụ thuộc vào loại Behemoth. Cấp độ của Behemoth càng cao, bạn càng nhận được nhiều lợi ích từ đá ma thuật. Vì vậy, bạn nên tấn công và tìm kiếm những con Behemoth cấp cao hơn.

Lợi ích khác

Ngoài đá ma thuật, Behemoth Acolytes còn mang lại cho bạn nhiều lợi ích khác, chẳng hạn như điểm uy thế, sách tăng exp anh hùng, và bụi huyền bí. Vì vậy, bạn nên giết chúng bất cứ khi nào có thể.

Lời khuyên cho người chơi mới

Nếu bạn là người chơi mới, bạn có thể yêu cầu các thành viên liên minh của mình giúp bạn dọn dẹp Behemoth Acolytes. Bạn cũng có thể thu nhỏ bản đồ và kiểm tra từng hang ổ của Behemoth để xem có sẵn đá ma thuật nào mà người khác đã tiêu diệt sẵn hay không.

Cách sử dụng đá ma thuật Call of Dragons

Để sử dụng đá ma thuật, bạn cần thu thập chúng bằng quân đoàn của mình. Nếu bạn phải đánh bại Behemoth Acolytes để thu thập đá, hãy gửi quân đoàn của bạn đến. Nếu Behemoth Acolytes đã bị đánh bại, bạn có thể cử những anh hùng nhanh nhất của mình với thiên phú Cơ động để thu thập đá, tránh lãng phí thời gian đi bộ.

Có nhiều loại đá ma thuật khác nhau, vì vậy điều quan trọng là phải biết thời điểm và cách sử dụng chúng.

Đá ma thuật cho xây dựng và nghiên cứu

Đá ma thuật này sẽ giúp bạn xây dựng và nghiên cứu nhanh hơn. Bạn cần thu thập chúng trước khi bắt đầu xây dựng hoặc nghiên cứu. Khi bạn thu thập được chúng, chúng sẽ giảm thời gian cần thiết cho việc nghiên cứu công nghệ và nâng cấp các công trình.

Lưu ý: Đá ma thuật cho xây dựng và nghiên cứu không có tác dụng tăng ca. Bạn chỉ cần kích hoạt chúng khi bạn bắt đầu xây dựng hoặc nghiên cứu một thứ gì đó.

Đá ma thuật cho chiến đấu

Đá ma thuật này sẽ tăng sức mạnh chiến đấu của bạn. Nếu bạn định chiến đấu, tốt nhất nên thu thập đá ma thuật như phòng thủ và tấn công.

Đá ma thuật khác

Có nhiều loại đá ma thuật khác có các tác dụng khác nhau. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại đá ma thuật này trong trò chơi.

Lời khuyên

  • Nếu bạn đang xây dựng hoặc nghiên cứu một thứ gì đó, hãy thu thập đá ma thuật cho xây dựng và nghiên cứu trước khi bắt đầu.
  • Nếu bạn định chiến đấu, hãy thu thập đá ma thuật như phòng thủ và tấn công.
  • Nếu bạn không chiến đấu hoặc không cần đá để xây dựng hoặc nghiên cứu, bạn có thể tìm đá ma thuật liên quan đến hoạt động hiện tại của bạn trong trò chơi chẳng hạn như thu thập tài nguyên.

Viết bình luận