Home » Diablo Immortal: Hướng Dẫn Chơi Game » Hướng dẫn Build tất cả các nhân vật cho PvP và PvE | Diablo Immortal

Bài viết này hướng dẫn bạn cách build các class nhân vật tốt nhất cho PvP và PvE trong Diablo Immortal. Mời bạn theo dõi tiếp bài viết để tìm được phương pháp Build nhân vật hiệu quả cho các hoạt động như Rifts, Raids, Dungeons, luyện cấp nhanh và hơn thế nữa.

Ở chuyên mục này, chúng tôi vẫn đang tiếp tục trong quá trình nghiên cứu để xây dựng thêm nhiều nội dung hữu ích hơn nữa dành cho các bạn. Nên nếu có sự thiếu sót về nội dung rất mong sự thông cảm từ các bạn.

Hướng dẫn xây dựng nhân vật
Barbarian Crusader Demon Hunter
Monk Necromancer Wizard

 

Hướng dẫn Build Barbarian

Build Nội dung Tier
Luyện cấp PvE
(Leveling)
TBD
Frenzy Raid PvE
(Raid)
Whirlwind Dungeon PvE
(Dungeon)
Whirlwind Elder Rift PvE
(Elder Rift)

Hướng dẫn Build Crusader

Build Nội dung Tier
Luyện cấp PvE
(Leveling)
TBD

Hướng dẫn Build Demon Hunter

Build Nội dung Tier
Luyện cấp PvE
(Leveling)
TBD

Hướng dẫn Build Monk

Build Nội dung Tier
Luyện cấp PvE
(Leveling)
TBD

Hướng dẫn Build Necromancer

Build Nội dung Tier
Corpse Explosion Challenge Rift PvE
(Challenge Rift)
Luyện cấp PvE
(Leveling)
TBD

Hướng dẫn Build Wizard

Build Nội dung Tier
Firestorm Dungeon PvE
(Dungeon, Elder Rift)
Luyện cấp PvE
(Leveling)
TBD