Ego Sword – Idle Cliker RPG GL

Ego Sword – Idle Cliker RPG một trò chơi nhấp chuột nhàn rỗi trên thiết bị di động. Một trò chơi giết thời gian một cách tuyệt vời thông qua nghệ thuật click trên màn hình và được xây dựng dựa trên nghệ thuật pixel tuyệt đẹp.

Tham gia trò chơi và xây dựng cây kỹ năng độc đáo của riêng bạn. Tính năng đấu trường PvP AFK cho phép người chơi cùng tỷ thí với nhiều Player khác trên toàn cầu. Game phù hợp với người chơi yêu thích dòng game click chuột nhàn rỗi.