Marvel Strike Force GL

Một cuộc tấn công vào Trái Đất đã bắt đầu. Siêu anh hùng và siêu ác nhân đang hợp tác để bảo vệ nó. Dẫn dắt đội quân bằng cách tập hợp đội hình tối thượng của anh em, bao gồm Spider-Man, Doctor Strange, Groot, Rocket Raccoon, Loki, Venom, Elektra, Captain America và Iron Man. Tập hợp đội hình của anh em và chuẩn bị cho trận chiến cứu Trái Đất trong tựa Game Marvel Strike Force ngay.